Много се радвам за вас Руми. Звучиш освежена!

Да ви върви по вода в новото/старо вкъщи и успехи!