1. 33
2. бакалавър и магистър - Компютърни системи и технологии
3. 8г. като C#/.NET Developer
4. болна тема - вероятно...